Studia podyplomowe - informacje ogólne

W semestrze zimowym na studiach realizowanych w ramach projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu odbywają się zajęcia na czterech Wydziałach Biologiczno – Rolniczym, Matematyczno – Przyrodniczym, Ekonomii, Filologicznym.

Studenci kształcą się na studiach Matematyka w finansach, Odnawialne źródła energii, Statystyka dla ekonomistów, Administrowanie sieciami komputerowymi, Przekład jako transfer interkulturowy, Biotechnologia żywności, Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Organizacja jednostek administracji samorządowej, Organizacja i marketing w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń. Studenci realizują także przedmioty w technologii DL.

W ramach IV edycji realizowane będę następujące studia podyplomowe:

  1. Matematyka w finansach na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym,
  2. Odnawialne źródła energii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
  3. Statystyka dla ekonomistów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym,
  4. Administrowanie sieciami komputerowymi na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym,
  5. Biotechnologia żywności na Wydziale Biologiczno- Rolniczym,
  6. Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności na Wydziale Biologiczno- Rolniczym,
  7. Gospodarowanie kapitałem ludzkim na Wydziale Ekonomii,
  8. Organizacja jednostek administracji samorządowej na Wydziale Ekonomii,
  9. Organizacja i marketing w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych na Wydziale Ekonomii,
  10. Przekład jako transfer interkulturowy (studia w języku niemieckim)w Instytucie Germanistyki.

Rekrutacja na IV edycję studiów podyplomowych odbywać się będzie w trybie dwustopniowym. Pierwszym etapem będzie elektroniczna rejestracja kandydatów, drugim rozmowa kwalifikacyjna poprzedzona wypełnieniem ankiety.